Leadership Coach

Nazywam się Małgorzata Klimczyk i jestem certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community).

Biegła znajomość języka angielskiego zdobyta poprzez studia doktoranckie w Wielkiej Brytanii, wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach oraz podyplomowe studia coachingu organizacyjnego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu East London zakończone uzyskaniem tytułu Magistra Psychologii Coachingu pozwala mi na bycie skutecznym dwujęzycznym coachem kadry zarządzającej oraz rozwoju przywództwa na wszystkich poziomach w organizacjach.

Obszary specjalizacji:

  • Rozwój przywództwa w oparciu o własny system wartości i talenty
  • Zmiany związane z karierą
  • Zarządzanie czasem
  • Budowanie relacji zawodowych
  • Budowanie efektywnego zespołu